Dinkal Sigorta

Sorumluluk

Sorumlu Güvenceniz

Sorumluluk

Sorumlu Güvenceniz

Yangın Mali Sorumluluk

Kiracı Sorumluluğu: Kiracısı olduğunuz binanın yangın, infilak ve ek teminatları (GLKHHKNHT, Duman, Dahili su) nedeniyle hasara uğraması durumunda, mal sahibinin, neden olduğunuz hasar ile ilgili tazminat taleplerini karşılar.

Komşuluk Sorumluluğu: Yangın, İnfilak, GLKHHKNHT,duman veya dahili su basması gibi bir nedenle komşuların uğrayacağı zararlara karşı güvence veren bir poliçedir.

Mal Sahibi Sorumluluğu: Mal Sahibinin kiralanan ve kullanılan binası sebebiyle yangın, infilak,GLKHHKNHT, duman veya dahili su nedeniyle doğacak hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

Yangın Sigortası Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

İşveren Sorumluluk

İşverenler çalıştırdıkları kişilerin iş faaliyetleri esnasında maruz kalacakları bedeni zararlardan sorumludur.Bu sorumluluk İşveren Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınabilmektedir.

Başlıca Poliçe Teminatları:

- İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat talepleri
- Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat talepleri
- Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğünüz doğan tazminatlar, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri

İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar:

- İşçilerin, işyerine işverence sağlanan servis araçlarıyla getirilip götürülmesi esnasında, meydana gelebilecek kazalar neticesinde oluşacak tazminat talepleri,
- İşçilerin, işveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
-Ülkemiz sınırları dışında meydana gelen iş kazaları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
- Meslek hastalıkları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
- Manevi tazminat talepleri.

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

3. Şahıs Sorumluluk

3.şahıs sorumluluk poliçesi, gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışan personelinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle karşılaşacakları tazminat taleplerini teminat altına alıyor.

Teminat Kapsamı;

- Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması,
- Üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat talepleri

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız

Tamirhane Sorumluluk

Tamirhaneler, sürekli olarak milyarlarca lira değerindeki araçların çeşitli nedenlerle tamir ve bakım için bulundukları mekanlardır. Tamirhanelere emanet edilen araçların, işletmenin çalışmaları sırasında uğrayabilecekleri maddi zararlar, işletme sahibinin sorumluluğundadır.

Bu Sigortayla;
- Tamirhaneye bırakılan araçların maruz kalacakları maddi zararlar
- Tamirhaneye bırakılan araçların çalınma, çarpma, çarpışması sonucu karşılaşılabilecek maddi zararlar
- Tamir için bırakılan araçların 10 km'lik yol denemesi sırasında uğrayacakları kazalar sonucu meydana gelebilecek maddi zararlar teminat altına alınır.

Otopark, Garaj, Galeri Sorumluluk

Otopark, garaj ve galerilerde bulunan araçların, herhangi bir şekilde uğrayacağı hasarlar, işletme sorumlularını yasal tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya bırakabilir.
Bu sigorta, bu tür işletme sahiplerinin karşılaşacakları tazminat taleplerini güvenceye almaktadır.
Otopark, garaj ve galerilerde bulunan araçların buralarda bulundukları süre içinde, çalınma, çarpma, çarpışması sonucu karşılaşılabilecek maddi zararlar, yasal sorumluluğun gerektirdiği çerçevede ve poliçede yazılı limitler dahilinde karşılanacaktır.

Lokanta Sorumluluk

Lokantalarda meydana gelebilecek kimi kazalar ve istenmeyen sonuçlar işletme sahiplerini yasal tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya bırakabilir.
Lokanta Sorumluluk Sigortası yaptıran bir lokantada, yangın, duman, infilak nedeniyle lokantada bulunan müşterilerin maruz kalabilecekleri bedeni zararları, imalatı lokantada tapılan yiyecekler ve içecekler nedeniyle meydana gelebilecek gıda zehirlenmesinden kaynaklanan bedeni zararları, yasal sorumluluğun gerektirdiği çerçevede karşılanır.

Lift Sorumluluk

Tamir ve bakım servislerinde, gerekli işlemlerin yapılması için lift'le kaldırılan araçların, kendi uğrayacakları veya başka araçlara verebileceği zararlar bu gibi servisleri sorumluluk ve tazminat yükümlülüğü altına sokabilir.
Tamir ya da bakım amacıyla servise bırakılan araçların lift'le kaldırılması sırasında hasara uğramasından doğan zararları veya bu araçların başka araçlara vereceği zararları poliçe limitleri dahilinde karşılar.

Kreş ve Anaokulu Sorumluluk

Günümüz toplumsal koşulları içinde önemli bir gereksinmeyi karşılayan kreşler ve anaokulları, aynı zamanda işletmecilerine ağır bir sorumluluk yükü getirmektedir. Bu tür işletmelerde:

- Yangın duman ve infilak sonucu öğrencilerin canlarına gelebilecek zararlar,
- Servisi işletmenizde yapılan yiyecek ve içecekler nedeniyle meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerinin yaratacağı bedeni zararlar,
- Oyun ve spor etkinlikleri sırasında meydana gelebilecek bedeni zararlar,
- Gezi ve seyahatler sırasında meydana gelebilecek bedeni zararlar,
- Öğrencilerin işletmeye ait veya kira sözleşmesiyle bağlı araçlarla getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek kazalar nedeniyle karşılaşılabilecek bedeni zararlar,

Bazı yasal sorumluluklar doğuracaktır. Bu sorumlulukların yükümlü tutacağı maddi tazminatlar poliçe limitleri çerçevesinde karşılanacaktır.

Okul Sorumluluk

Eğitim ve öğretim hizmetlerine önemli katkılar sağlayan özel okullar, bu tür kurumları işletenlere, çeşitli ve ciddi sorumluluklar yüklemektedir.

Okul Sorumluluk Sigortası ile özel okul işletmecilerinin;

- Yangın duman ve infilak sonucu öğrencilerin canlarına gelebilecek zararlar,
- Servisi işletmenizde yapılan yiyecek ve içecekler nedeniyle meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerinden kaynaklanan bedeni zararlar,
- Oyun ve spor etkinlikleri sırasında meydana gelebilecek bedeni zararlar,
- Gezi ve seyahatler sırasında öğrencilerin uğrayabileceği kazalardan doğacak bedeni zararlar,
- İşletmenize ait veya kira sözleşmesiyle bağlı servis araçlarının, öğrencileri evlerine getirip götürmeleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu,

Meydana gelebilecek bedeni zararlar nedeniyle yasal sorumluluklarından kaynaklanan Okul Servis Araçları Zorunlu Bireysel Kaza Sigortası limitleri üstündeki yükümlülükleri, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır.

Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk

İş hanlarında veya apartmanlarda bulunan asansörlerde meydana gelecek kazalar, bu gibi yerlerin sahipleri, kiralayan veya sorumlu yöneticileri için yükümlülüklere neden olabilir.

Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri, belirlenecek limitler içinde ve bu nedenlerle açılacak davalarla ilgili mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri de teminat altına alınmıştır.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlar içinde teminat altına alır.

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar Tüp Gaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacı tarafından tazmin edilir.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır.

Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası' na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak zorundadırlar

Tüp gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

Araba

Konut

İş Yeri

Sağlık

Mühendislik

Havacılık

Seyahat

DASK

Sorumluluk

Emeklilik

Nakliyat ve Tekne

Diğer

Bize Ulaşın

> Bize Sorun

0 212 393 0 111

> Whatsapp

> Sigortaküpü.com