Dinkal Sigorta

Diğer

Diğer Tüm Güvenceler

Diğer

Diğer Tüm Güvenceler

Emniyeti Suistimal

Hırsızlık Sigortası hizmetleri arasında sunulan Emniyeti Suistimal Sigortası, güvenilen kişilerin, kendilerine emanet edilen para ve kıymetli evraka bu güveni kötüye kullanarak verecekleri zarar, kayıp ve hasarı güvenceye almaktadır.

Özellikle büyük kuruluşlarda sık rastlanan bu tür olaylar karşısında güvence sağlayan Emniyeti Suistimal Sigortası'nda veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve şehirlerarası seyahat eden satıcılar, ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları, parayla doğrudan ilişkisi olmayan diğer personel ve işçiler, parayla olan ilişkilerinin yakınlığına, dolayısıyla görevlerini kötüye kullanabilme olasılığına göre, gruplandırılarak değerlendirilirler.

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

Taşınan Para

Topluca taşınan para, korunması en zor olandır Taşınan Para Sigortası, işletmeler arasında veya bankalardan işletmelere, işletmelerden bankalara taşınma sırasında, para ve kıymetli evrağın çalınmasıyla meydana gelen kayıp ve hasarı güvence altına alıyor.

Bankadan işletmeye veya işletmeden bankaya taşınma sırasında üçüncü kişilerin silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanarak yapabilecekleri gasp ve hırsızlıklarla, taşınma sırasında kullanılan aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek zarar ve bu nedenlerden yararlanılarak yapılacak hırsızlıklar Taşınan Para Sigorta'sının kapsamındadır.

Abonman Poliçeleri

İşletmelerin depolarında veya üretim sürecinde bulunan hammadde ve mamul maddeler hiçbir zaman aynı düzeyde kalmaz. Oysa stoklarını sigorta ettirmek isteyen işletmeciler genellikle poliçelerini bulunması muhtemel en yüksek miktar üzerinden düzenletirler.

Bu yüzden depo mevcutları en az düzeydeyken de en yüksek primi ödemek zorunda kalırlar.

Depo mevcudunuzun gerçek değeri üzerinden prim ödeyerek, hem stoklarınızı tam değeriyle güvenceye almış, hem de fazla prim ödememiş oluyorsunuz.

Kar Kaybı Sigortası

İşletmenizin yangın veya ek teminatlar nedeniyle zarara uğraması sonucu faaliyetin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kârı ve devam eden sabit masrafları teminat altına alır.

Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

Kira Kaybı Sigortası

Oturulamayacak duruma gelen bir mülk için, kiracının peşin ödediği kira bedelini, mülkün kullanılamaz halde bulunduğu süre içinde karşılamaktadır. Kira Kaybı Poliçesi mal sahibi olan sigortalıya da, mülkünün bir hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı beklediği kirayı poliçe süresi içinde olmak kaydıyla ödemektedir.

Kasa Hırsızlık Sigortası

Banka, ticarethane,işletme, kurum ve konutlarda kasa içinde saklanan para, kıymetli evrak, tahvil, hisse senedi, mücevher, külçe veya işlenmiş altın, değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşya, işlenmiş değerli taş ve inciler, bedellerinin poliçede belirtilmesi ve kasada saklanması koşuluyla, sigortalının ailesinin, işyerlerinde çalışanların, hırsızlar tarafından zor ve şiddet kullanılarak ölüm tehdidi, yaralama veya öldürme eylemleriyle gerçekleştirilen hırsızlıkları kapsamaktadır.

Ayrıca grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinden yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma ve zararlar da istendiğinde ek teminat olarak sigorta kapsamına dahil edilebilir

Araba

Konut

İş Yeri

Sağlık

Mühendislik

Havacılık

Seyahat

DASK

Sorumluluk

Emeklilik

Nakliyat ve Tekne

Diğer

Bize Ulaşın

> Bize Sorun

0 212 393 0 111

> Whatsapp

> Sigortaküpü.com