Dinkal Sigorta

Nakliyat ve Tekne

Denizde Güven

Nakliyat ve Tekne

Denizde Güven

Gelişimini ticaretin yoğun olarak yapıldığı deniz yolu taşımacılığına bağlı olarak sürdüren nakliyat sigortaları, günümüzde gelişen iş ve ticaret hacminin paralelinde büyüklüğünü artırmıştır. Nakliyat branşında, talepleriniz doğrultusunda şekillenmiş olan ürün seçeneklerimizi sunuyoruz.

Emtea Nakliyat Sigortaları

Emtianın (malların) bir yerden başka bir yere hava, kara, deniz ve demiryolu ile taşınması esnasında uğrayabileceği hasarlara karşı güvence sağlar.

Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları Dosyasını Görmek İçin Tıklayınız.

Kıymet Nakliyat Sigortası

Kıymet Nakliyat sigortası poliçelerinde yazılı genel şartlarla, her türlü nakliyat risklerinin yanı sıra, silahlı gasp ve soygun dolayısıyla uğranabilecek zararlara karşı da güvence verilmektedir.

Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları Dosyasını Görmek İçin Tıklayınız.

Ticari Tekne Sigortası

Ticari amaçla kullanılan kuru yük gemileri, tankerler gibi deniz araçları Tekne Sigortası ile uluslar arası standartlarda güvence altına alınmakta, tüm şart ve teminatlar, sigorta konusunun teknik ve ticari özelliklerine göre her tekne için özel olarak saptanmaktadır. Uygulamada, bu konuda dünya lideri olan İngiliz Sigorta Sektörü'nün geliştirdiği ticari teknelerin sigortalanmasında kullanılan klozlar kullanılmaktadır.

Bu klozlar ile teminat altına alınan risklerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Tekne batması,Başka bir tekneyle çarpışma, Rıhtım, duba gibi yerlere çarpma, Teminat verilen bir riskle ilgili olarak yapılacak kurtarma masrafları,Korsanlık,Kargo veya yakıt yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmeler sırasında oluşacak kazalar,deniz, göl veya seyir yapılabilecek diğer suların riskleri, uçak veya benzeri araçların veya bunlardan düşen parçaların çarpması, deprem, volkanik patlama,savaş ve grev riskleri.

Ayrıca sigorta konusu olan tekne, gerek denizde gerekse karada deniz kazalarından, kötü niyetli hareketlere, yangından hırsızlığa kadar çok geniş bir koruma altındadır. Sigortalı teknelerin üçüncü şahıslara karşı oluşacak sorumlulukları da Tekne Sigortaları ile teminat altına alınabilmektedir.

Tekne Poliçesi Genel Şartları Dosyasını Görmek İçin Tıklayınız.

Yat Sigortası

Sigortalanan yat, gerek denizde gerekse karada deniz kazalarından kötü niyetli hareketlere, yangından hırsızlığa kadar çok geniş bir güvence şemsiyesi altındadır. Ayrıca sigortalı yatların üçüncü şahıslara karşı oluşacak sorumlulukları da Yat Sigortaları ile teminat altına alınabilmektedir. Ayrıca sigorta konusu olan yat denizde olduğu gibi karada da (çekek mahalinde) aşağıda belirtilen rizikolar açısından güvence altındadır.

Yat Poliçesi Güvence Kapsamı

Başlıca Poliçe Teminatları:

Deniz, göl veya seyre elverişli diğer suların riskleri,Yangın,Hırsızlık,Korsanlık,Teminat altındaki bir riskle ilgili kurtarma masrafları,Başka bir tekne, kara aracı, liman veya rıhtım tesisleri ile çatışma veya çarpışma,Sigortalının gereken özeni göstermesine rağmen meydana gelen İnfilak, Kumanya, gemi gereçleri, makineler veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi esnasında olabilecek kazalar

İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar:

Üçüncü şahıs sorumlulukları,Sigortalı ile beraberce hareket ederek herhangi bir hasardaki,üçüncü şahıs sorumluluğunun tespit edilmesindeki hukuki masraflar,Sigortalının talebine bağlı olarak savaş, terörizm ve grev riskleri..

CMR Sigortası

CMR Sigortası (Uluslar Arası Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları ); Uluslar arası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır.

Araba

Konut

İş Yeri

Sağlık

Mühendislik

Havacılık

Seyahat

DASK

Sorumluluk

Emeklilik

Nakliyat ve Tekne

Diğer

Bize Ulaşın

> Bize Sorun

0 212 393 0 111

> Whatsapp

> Sigortaküpü.com