Dinkal Sigorta

Mühendislik

Kapsamlı Güvence

Mühendislik

Kapsamlı Güvence

Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan Mühendislik Sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla önemli riskler karşısında kapsamlı bir güvence sunmaktadır.

İnşaat All Risks Sigortası

Her türlü inşaat projenizi (bina, yol, baraj, liman, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatları, havaalanı, vb.) inşaatın başladığı ilk günden projenin tamamlanacağı yada teslim edileceği güne kadar, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği risklere karşı güvence altına alır.

Başlıca Poliçe Teminatları:

- Yangın, yıldırım, infilak,hava taşıtlarının çarpması,yangınla mücadele önlemlerinin neden olduğu hasarlar,
- Sel ve su baskını,yağmur, kar, çığ, fırtına,
- Deprem, yer kayması,toprak çökmesi, kaya düşmesi,
- İhmal, insan hataları, hırsızlık,

İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar:

- Enkaz kaldırma
- İnşaat makineleri
- Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
- Mevcut yapılar, şantiye tesisleri,grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm
- Bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları

İnşaat Sigortaları Poliçeleri Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

Montaj (All Risks) Sigortası

Makinelerin montajı aşamasında karşılaşabileceğiniz çok geniş bir risk yelpazesini kapsar. Bu sigortada teminatlar, montajı yapılacak makinelerin montaj alanına indiği anda başlar, tesisin çalışır hale gelmesiyle son bulur.

Başlıca Poliçe Teminatları:

- Yangın, yıldırım, infilak,hava taşıtlarının çarpması,yangınla mücadele önlemleri,
- Sel ve su basması,yağmur, kar, çığ, fırtına,
- Deprem, yer kayması,toprak çökmesi, kaya düşmesi,
- Kötü işçilik, ehliyetsizlik,ihmal, insan hatası, hırsızlık.

İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar:

- Enkaz kaldırma,
- Montaj makineleri
- Üçüncü şahıslara karşı
- Mali sorumluluk
- Mevcut yapılar ve şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm,
- Bakım devresi, ek tecrübe devresi,fazla mesai, nakliye masrafları

Montaj Sigortaları Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

Makina Kırılması Sigortası

Teknik ya da insani herhangi bir nedenle meydana gelebilecek bir kaza sonucu makinelerinizin onarımını veya ünitelerinden birinin değiştirilmesini gerektiren durumları teminat altına alır.

Başlıca Poliçe Teminatları:

- İşletme kazaları
- İmalat, montaj, işçilik kusurları
- Yağlama kusurları
- Elektrik enerjisinin, elektrik donanım kusurlarının,voltaj yükselmelerinin, hatta atmosferik elektriklenmenin neden olacağı hasarlar
-Tıkanma veya makinelerin arasına yabancı cisim girmesi
- Merkezkaç kuvvetinin neden olabileceği parçalanmalar
- Buhar kazanları arızası veya su eksikliğinden doğabilecek hasarlar
- Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğumalar
- Kapalı kaplarda basınç düşmesinin neden olabileceği ezilme, buruşma ve bozulmalar
- Personelin veya üçüncü şahısların ihmal, kusur, hata veya dikkatsizliklerinden doğacak hasarlar.

İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar:

- Fiziki infilak
- Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
- Ayrıca teminat kapsamına giren nedenlerden meydana gelen hasar veya kaybın giderilmesi için yapılacak fazla mesai ve seri nakliye masrafları
- Hareketli iş makinelerinin geniş kasko teminatları

Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

Elektronik Cihaz Sigortası

Evinizde, iş yerinizde bulunan bilgisayarlar, faks ve fotokopi cihazları, telefonlar, telefon santrali, tıbbi cihazlar, elektronik kontrollü tüm makineler, her türlü riske karşı teminat altına alınmaktadır.

Başlıca Poliçe Teminatları:

- Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel nedenler
- Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
- Yangın, yıldırım, infilak
- Kavrulma, kararma, duman ve is
- Çığ, dolu, kırağı
- Fırtına, sel ve su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler
- Su, nem ve bunlardan doğan korozyon zararları
- Hatalı dizayn ve malzeme
- Personelin veya Üçüncü Şahısların kusuru, ihmali, dikkatsizliği veya kötü niyetli hareketler

İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar:

- Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
- Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm
- Valf ve tüpler
- Harici bilgi ortamı
- Seyyar cihazlar
- Hasarın giderilmesi için nakliye, fazla mesai, artan iş ve çalışma masrafları

Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

Araba

Konut

İş Yeri

Sağlık

Mühendislik

Havacılık

Seyahat

DASK

Sorumluluk

Emeklilik

Nakliyat ve Tekne

Diğer

Bize Ulaşın

> Bize Sorun

0 212 393 0 111

> Whatsapp

> Sigortaküpü.com