Dinkal Sigorta

Seyahat

Uluslararası Güvenceniz

Seyahat

Uluslararası Güvenceniz

Seyahat Sigortası, tüm dünyada yapacağınız seyahat esnasında oluşabilecek kaza ve ani rahatsızlıklara ilişkin harcamaları ile varsa gündelik tazminatları Hastalık Sigortası Genel Şartları ve Özel Şartları doğrultusunda ve poliçede belirlenen limit ( Avrupa Birliği normlarına uygun) dahilinde temin eder. Aynı zamanda sağlık danışmanlığı ve asistans hizmetleri sunar.

Bu sigorta, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet eden kişilerin poliçede belirlendiği üzere Avrupa ve/veya tüm Dünya ülkelerine seyahatlerini kapsar.

Sigorta teminat kapsamı poliçe üzerindeki bilgiler çerçevesinde belirlenir. Teminatlar poliçede belirtilen kişi için geçerlidir ve bunun dışındaki kişiler teminatlardan yararlanamazlar.

Seyahat sigortası; en az 7, en çok 90 gün sürelidir.

Sigorta primi peşin ve nakit olarak tahsil edilir.

Seyahat Sigortası Teminatları:

- Tıbbi Danışmanlık: Acil bir durumda en yakın doktor, hastane ve sağlık kurumlarının isimlerinin ve adreslerinin sigortalıya iletilmesi.

- Acil Tıbbi Nakil: Sigortalının tıbbi bakımının sağlanabileceği en yakın hastaneye hava ve/veya kara yoluyla naklidir.Nakil sırasındaki ilk yardım sigorta kapsamındadır. Sigortalının tedavi gördüğü hastanenin sigortalının tedavisi için yeterince donanımlı olmaması durumunda sigortalı en yakın donanımlı hastaneye nakledilir.

- Tedavi ve Hastane Hizmetleri: Sigortalının doktor muayene, ilaç, tahlil-röntgen, hastane-yatak, yemek, hemşire, operatör, anestezist, uzman konsültasyon, yoğun bakım, ameliyathane ve sarf edilen malzeme giderlerini kapsamına alır.

- Cenazenin Yurda Getirilmesi: Yurt dışında vefat etmiş sigortalının cenazesinin hazırlanması ve defin yerine hava veya kara yoluyla naklini veya bulunduğu yerde defnini güvence altına alır. Cenaze töreni ve Türkiye'deki defin masrafları kapsam dışıdır.

ABD ve Kanada için fiyatları lütfen acenteliğimizden talep ediniz.

Avrupa'ya yapılacak kısa süreli seyahatlerde Dünya seçeneğinde yer alan günlük primler yer almalıdır. * Her bir seyahat süresi 42 gün ile sınırlıdır. ** Minimum 7 gün. maksimum 9 gün olabilir.

Seyahat Sigortası Genel Şartları Dosyası İçin Tıklayınız.

Araba

Konut

İş Yeri

Sağlık

Mühendislik

Havacılık

Seyahat

DASK

Sorumluluk

Emeklilik

Nakliyat ve Tekne

Diğer

Bize Ulaşın

> Bize Sorun

0 212 393 0 111

> Whatsapp

> Sigortaküpü.com