Dinkal Sigorta

Emeklilik

Özel Bir Emeklilik Sistemi

Emeklilik

Özel Bir Emeklilik Sistemi

Çoğumuzun emeklilik ile ilgili en temel endişesi, mevcut kamu sosyal güvenlik sistemindeki yetersizlikler nedeniyle, yaşam standartlarımızın geriye gitmesi, hatta maddi olarak başkalarına muhtaç olmaktır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun yaşlanması , hem çalışanlara daha fazla yük getirmekte, hem de emeklilere sağlanacak imkanları giderek daha yetersiz kılmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi , uzun dönemli tasarruflarınızın yatırıma yönlendirilmesi ile, size emeklilik döneminizde ek bir gelir sağlamayı amaçlayan özel bir emeklilik sistemidir.

Sisteme, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip herkes katılabilir, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma ya da çalışma şartı aranmaz. Sisteme giriş tercihinize bağlıdır. Bireysel Emeklilik Sistemi , esneklik ve şeffaflık üzerine kurulmuştur: ödeyeceğiniz katkı payı tutarını, birikimlerinizin değerlendirileceği emeklilik yatırım fonlarını bu linklerden bulabilirsiniz.

Ödediğiniz katkı payları emeklilik planı dahilindeki emeklilik fonlarında değerlendirilir. Emeklilik fonları profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Fon varlıkları Takasbank'ta saklanır.

Yapı Kredi Emeklilik size 7 ayrı fon seçeneği sunmaktadır:

1. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu
2. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
3. Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
4. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu
5. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
6. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
7. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu (Uluslararası Fon) planınızı (Bireysel Emeklilik Sistemi) size plan değişikliği hakkı sağlıyor.

Plan değişikliğini bir yıl içerisinde en çok 4 kez yapabilirsiniz. Değişiklik talebinizi şirkete bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yeni emeklilik sözleşme metni size gönderilir.

Aynı plan içinde kalmak şartıyla fonlarınızın dağılımını yılda 4 kez değiştirebilirsiniz.) ve hatta emeklilik şirketinizi (Seçmiş olduğunuz emeklilik planı ve emeklilik yatırım fonlarının getirisinden memnun olmazsanız, bir yıl sonunda emeklilik hesabınızdaki tüm birikimleri başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

Yapacağınız yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmayacaktır. Sisteme giriş tarihinizden kaynaklanan haklarınız aktarım yapılan şirkette aynen korunur.) seçme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, zorunlu bir nedenden dolayı gerekirse ödemelerinize ara (Herhangi bir zorunlu nedenle ödemelerinize ara vermeniz halinde birikimleriniz emeklilik hesabınızda değerlendirilmeye devam edecektir.

Zaman içinde katkı payı ödemeye tekrar başlayabilir, toplu olarak ara katkı payı ödemesi de yapabilirsiniz. Ödemeye ara verdiğiniz sürenin asgari katkı payı toplamını ödemeniz durumunda ise hiçbir süre kaybına uğramadan sözleşmenize devam edebilirsiniz. Katkı payı borcunuzun sözleşmenizde belirlenen bir yıllık katkı payı tutarını aşması durumunda sözleşmenize ara vermiş sayılısınız. Sözleşmenize ara verilmesi, sistemden çıktığınız anlamına gelmemektedir, birikimleriniz değerlendirilmeye devam eder ve planınıza bağlı tüm ek avantajlar askıya alınır.

Yapacağınız ilk ödeme ile planınız yeniden aktif olur. Ancak, ödemeye ara vermek yerine, katkı payınızın tutarını düşürmeniz gerekse bile, sizin için mümkün olan tutarı ödemenizi öneririz. BES’te tüm birikimler fonlarda değerlendirilmektedir. Katkıların ödenmemesi halinde, mevcut fonlarınız değerlendirilmeye devam eder ve emeklilik sözleşmesinde belirtilmiş fon işletim kesintisi birikimler üzerinden yapılır. ) verebilirsiniz. Birikimlerinizin tutarını da günü gününe internet sitemizden takip edebilirsiniz.

Bireysel emeklilik planları, sadece Hazine Müsteşarlığı'ndan izin alan firmalar tarafından satılabilir. Bu firmalar, Hazine Müsteşarlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yanı sıra bağımsız denetim şirketleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Ayrıca, katılımcıların birikimleri Takasbank'ta açılan hesaplarda saklanacak ve emeklilik şirketinin mali yapısından ayrı tutulacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi 'nde amaç, emeklilik günlerinize yönelik uzun dönemli tasarruflarınıza değer kazandırmaktır ve emeklilik planınız aktif çalışma yaşamınız boyunca düzenli birikim yapmanız ile amacına ulaşır. Bu nedenle, sistemden dilediğiniz zaman ayrılabilmekle (Aktif çalışma yaşantısı boyunca sistemde kalan bir yatırımcının emekliliğe hak kazandıktan sonra (en az 10 yıl sistemde kalmış ve 56 yaşını tamamlanmış olan) sistemde biriken fonlarının %25’i vergiden muaf olup kalanına sadece %5 stopaj uygulanacaktır.

Bu ülkemizde bir yatırım aracına uygulanan en düşük vergi oranıdır. BES’te emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin de %25’i vergiden muaf, kalan tutara ise %5 stopaj uygulanacaktır. Sistemde 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte, 56 yaşını doldurmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ise ’u vergiden muaf, kalanına stopaj uygulanacaktır. Sistemde 10 yıldan az kalan katılımcılara yapılacak tüm ödemeler stopaja tabidir. ) beraber, en az 10 yıl düzenli katkı payı (Bireysel Emeklilik Sistemi devletin vergi teşviki ile desteklediği bir sistemdir.

Sistemde hem katkı payı ödeme, hem yatırım yapma, hem de maaş ya da toplu para alma dönemlerinde, katılımcılara önemli vergi avantajları sunulmaktadır. Katkı Payı Ödeme: Katılımcıysanız, ödediğiniz katkıların, brüt maaşınızın 'una kadar olan kısmını gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Eğer işverenseniz ve çalışanınızın bireysel emeklilik hesabına katkıda bulunuyorsanız, çalışanınız adına ödeyeceğiniz katkı payı tutarının brüt maaşın 'una kadar olan kısmını kurumlar vergisi matrahınızdan indirilebilirsiniz. Ancak her iki durumda da yapılacak indirimler asgari ücretin yıllık toplam tutarını ve çalışanın brüt maaşının 'unu aşamaz.

Katkı Paylarının yatırıma yönlendirilmesi: Birikim süresince ödediğiniz katkı payları fonlara yönlendirilecektir. Bu fonların değerleri artacak ve size bir getiri sağlayacaklardır.

İşte bu getirilerin oranı ne olursa olsun yatırım süresince emeklilik yatırım fonlarının değer artışlarından vergi ödemezsiniz. ) ödediğiniz ve 56 yaşını doldurduğunuzda, tüm vergi avantajlarından (Bireysel Emeklilik Sistemi devletin vergi teşviki ile desteklediği bir sistemdir.

Sistemde hem katkı payı ödeme, hem yatırım yapma, hem de maaş ya da toplu para alma dönemlerinde, katılımcılara önemli vergi avantajları sunulmaktadır.

Katkı Payı Ödeme: Katılımcıysanız, ödediğiniz katkıların, brüt maaşınızın 'una kadar olan kısmını gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Eğer işverenseniz ve çalışanınızın bireysel emeklilik hesabına katkıda bulunuyorsanız, çalışanınız adına ödeyeceğiniz katkı payı tutarının brüt maaşın 'una kadar olan kısmını kurumlar vergisi matrahınızdan indirilebilirsiniz.

Ancak her iki durumda da yapılacak indirimler asgari ücretin yıllık toplam tutarını ve çalışanın brüt maaşının 'unu aşamaz.

Katkı Paylarının yatırıma yönlendirilmesi: Birikim süresince ödediğiniz katkı payları fonlara yönlendirilecektir. Bu fonların değerleri artacak ve size bir getiri sağlayacaklardır. İşte bu getirilerin oranı ne olursa olsun yatırım süresince emeklilik yatırım fonlarının değer artışlarından vergi ödemezsiniz. ) yararlanacak şekilde emekliliğe hak (Sistemden istediğiniz zaman çıkma hakkına sahipsiniz.

Ancak, daha fazla/tüm vergi avantajından yararlanabilmeniz için 56 yaşını ve sistemde 10 senenizi doldurmanız gerekmektedir. Katılımcı sistemden 56 yaşına gelmeden ve/veya 10 sene kalmadan ayrıldığı takdirde emeklilik hakkını kazanmamış olur ve birikimleri için daha az vergi avantajından yararlanır.) kazanırsınız.

Emeklilere Sağlanacak İmkanlar

Ülkemizde uygulanmakta olan sosyal güvenlik sistemi, “bugünün çalışanlarından” , “bugünün emeklilerine” gelir aktarımına dayanan bir havuz sistemidir.

Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarında ortalama 7 çalışandan yapılan kesintilerle 1 emekliye ödemesi yapılmakta ve sistem dengede kalabilmektedir. Diğer bir deyişle çalışanlara çok fazla yük getirmeden emeklilere yaşam standartlarını sürdürebilecekleri bir gelir sağlamakta ve sistemi kendi kendine finanse ettirmektedir.

Oysa ülkemizde, bu oran 1.7'ye 1, yani bir emeklinin yükünü kaldıracak 2 çalışan bile yoktur. Hem imkanlar yetersiz, hem de sistem kamu sosyal güvenlik bütçesinde önemli açıklara neden olmaktadır.

Sisteme Giriş

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne medeni hakları kullanma ehliyetine sahip herkes katılabilir. Herhangi bir kamu sosyal güvenlik sistemine bağlı olmak şartı aranmamaktadır. Bu sistemle, ev hanımları gibi çalışmayan kesim de emeklilik güvencesine kavuşacaktır.

Yapı Kredi Emeklilik ile emeklilik sözleşmesi imzalayarak sisteme katılabilirsiniz. Yapı Kredi Emeklilik, emeklilik sözleşmeniz yanında birikimlerinizi takip edebileceğiniz bir bireysel emeklilik hesabı açacaktır.

Ödeyeceğiniz Katkı Payı Tutarı

Katkı paylarınızı, bu gün tasarruf edebileceğiniz gelir ve gelecekte almak istediğiniz emekli maaşına veya toplu paraya göre belirleyebilirsiniz.

Emeklilik şirketi danışmanları, tasarruf edebileceğiniz tutarları da dikkate alarak uygun katkı payı seçmenize yardımcı olacaktır.

Ödediğiniz katkı payları emeklilik planı dahilindeki emeklilik fonlarında değerlendirilecektir.

Emeklilik Yatırım Fonları

Ödediğiniz katkı payları, seçtiğiniz emeklilik planı içindeki fonlara, belirlemiş olduğunuz oranlar doğrultusunda dağıtılır.

Fonlar şirketin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda portföy yönetim şirketi tarafından yönetilir. Gün sonu itibarıyla her bir fonun birim pay değeri hesaplanır ve ilan edilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, birikimlerinizin değerlendirildiği fonları seçme ve belirli aralıklarla değiştirme hakkına sahipsiniz; mevcut yatırım fonlarında olduğu gibi, seçtiğiniz emeklilik fonuyla hangi yatırım aracına ne oranda yatırım yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Ödediğiniz katkı payları emeklilik planı dahilindeki emeklilik fonlarında değerlendirilir. Emeklilik fonları profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Fon varlıkları Takasbank'ta saklanır.

Yapı Kredi Emeklilik size 7 ayrı fon seçeneği sunmaktadır:

1. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu
2. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
3. Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
4. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu
5. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
6. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
7. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu (Uluslararası Fon)

Planınızı Değiştirme Hakkı

Bireysel Emeklilik Sistemi size plan değişikliği hakkı sağlıyor. Plan değişikliğini bir yıl içerisinde en çok 4 kez yapabilirsiniz. Değişiklik talebinizi şirkete bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yeni emeklilik sözleşme metni size gönderilir. Aynı plan içinde kalmak şartıyla fonlarınızın dağılımını yılda 4 kez değiştirebilirsiniz.

Emeklilik Şirketini Değiştirme

Seçmiş olduğunuz emeklilik planı ve emeklilik yatırım fonlarının getirisinden memnun olmazsanız, bir yıl sonunda emeklilik hesabınızdaki tüm birikimleri başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.Yapacağınız yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmayacaktır. Sisteme giriş tarihinizden kaynaklanan haklarınız aktarım yapılan şirkette aynen korunur.

Ödemelere Ara Verme

Herhangi bir zorunlu nedenle ödemelerinize ara vermeniz halinde birikimleriniz emeklilik hesabınızda değerlendirilmeye devam edecektir. Zaman içinde katkı payı ödemeye tekrar başlayabilir, toplu olarak ara katkı payı ödemesi de yapabilirsiniz.

Ödemeye ara verdiğiniz sürenin asgari katkı payı toplamını ödemeniz durumunda ise hiçbir süre kaybına uğramadan sözleşmenize devam edebilirsiniz.

Katkı payı borcunuzun sözleşmenizde belirlenen bir yıllık katkı payı tutarını aşması durumunda sözleşmenize ara vermiş sayılırsınız. Sözleşmenize ara verilmesi, sistemden çıktığınız anlamına gelmemektedir, birikimleriniz değerlendirilmeye devam eder ve planınıza bağlı tüm ek avantajlar askıya alınır.Yapacağınız ilk ödeme ile planınız yeniden aktif olur.

Ancak, ödemeye ara vermek yerine, katkı payınızın tutarını düşürmeniz gerekse bile, sizin için mümkün olan tutarı ödemenizi öneririz.

BES'te tüm birikimler fonlarda değerlendirilmektedir.Katkıların ödenmemesi halinde, mevcut fonlarınız değerlendirilmeye devam eder ve emeklilik sözleşmesinde belirtilmiş fon işletim kesintisi birikimler üzerinden yapılır.

Emeklilik Gözetim Merkezi

Bireysel Emeklilik Şirketleri tarafından ortaklaşa kurulan ve idare edilen bir denetim merkezidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet gösterecek şirketlerin günlük olarak elektronik ortamda denetimine ve gözetimine, sistemin güven içinde işleyişine, olası sorunların kısa sürede tespit edilerek zamanında gerekli müdahalalerde bulunarak, veri üretimi ile sistemin analitik sorgulanmasına olanak sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Tüm Vergi Avantajları

Bireysel Emeklilik Sistemi devletin vergi teşviki ile desteklediği bir sistemdir. Sistemde hem katkı payı ödeme, hem yatırım yapma, hem de maaş ya da toplu para alma dönemlerinde, katılımcılara önemli vergi avantajları sunulmaktadır.

Katkı Payı Ödeme: Katılımcıysanız, ödediğiniz katkıların, brüt maaşınızın 'una kadar olan kısmını gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Eğer işverenseniz ve çalışanınızın bireysel emeklilik hesabına katkıda bulunuyorsanız, çalışanınız adına ödeyeceğiniz katkı payı tutarının brüt maaşın 'una kadar olan kısmını kurumlar vergisi matrahınızdan indirilebilirsiniz.

Ancak her iki durumda da yapılacak indirimler asgari ücretin yıllık toplam tutarını ve çalışanın brüt maaşının 'unu aşamaz.

Katkı Paylarının yatırıma yönlendirilmesi: Birikim süresince ödediğiniz katkı payları fonlara yönlendirilecektir. Bu fonların değerleri artacak ve size bir getiri sağlayacaklardır. İşte bu getirilerin oranı ne olursa olsun yatırım süresince emeklilik yatırım fonlarının değer artışlarından vergi ödemezsiniz.

Sistemden Çıkış

Aktif çalışma yaşantısı boyunca sistemde kalan bir yatırımcının emekliliğe hak kazandıktan sonra (en az 10 yıl sistemde kalmış ve 56 yaşını tamamlanmış olan) sistemde biriken fonlarının %25'i vergiden muaf olup kalanına sadece %5 stopaj uygulanacaktır. Bu ülkemizde bir yatırım aracına uygulanan en düşük vergi oranıdır.

BES'te emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin de %25'i vergiden muaf, kalan tutara ise %5 stopaj uygulanacaktır.

Sistemde 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte, 56 yaşını doldurmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ise 'u vergiden muaf, kalanına stopaj uygulanacaktır. Sistemde 10 yıldan az kalan katılımcılara yapılacak tüm ödemeler stopaja tabidir.

Emekliliğe Hak Kazanma

Sistemden istediğiniz zaman çıkma hakkına sahipsiniz. Ancak, daha fazla/tüm vergi avantajından yararlanabilmeniz için 56 yaşını ve sistemde 10 senenizi doldurmanız gerekmektedir.

Katılımcı sistemden 56 yaşına gelmeden ve/veya 10 sene kalmadan ayrıldığı takdirde emeklilik hakkını kazanmamış olur ve birikimleri için daha az vergi avantajından yararlanır.

Güvenceler

Blokaj

ReasüransYapı Kredi Emeklilik, hayat sigortacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlayan 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu* ile buna bağlı yönetmeliklere uygun olarak çalışmaktadır. Bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Yapı Kredi Emeklilik 'de tüm sigortalıların birikimleri ve teminatları güvence altına alınmıştır.

Yapı Kredi Emeklilik , yaşam sigortalılarına ait fonların yatırıldığı menkul kıymetleri, kendisinin bağlı olduğu grupta yeralmayan çeşitli bankalarda Hazine Müsteşarlığı adına bloke etmektedir. Yapı Kredi Emeklilik, Ekim 2004 itibarıyla tüm sigortalıların birikimlerinin karşılığı olarak 567 trilyon Türk Lirası'nın üzerinde bir tutarı; Garanti Bankası, OyakBank, Anadolubank,ve Bankeuropa'da bloke etmektedir.

Blokaj işlemlerine aracılık eden bankalar, bu menkul kıymetleri ancak Hazine Müsteşarlığı'nın onayı ile serbest bırakabilmektedir. Sigorta Murakabe kanunu gereğince, Yapı Kredi Emeklilik , kendisi ile aynı grupta bulunan Yapı Kredi Bankası'nda blokaj uygulaması gerçekleştirememektedir.

Reasürans

Yapı Kredi Emeklilik , yüklendiği riskleri, Standart & Poor's sıralamasına göre dünyanın önde gelen reasürans şirketleri ile paylaşmaktadır. Reasürans uygulamalarını her yıl yenileyen Yapı Kredi Emeklilik'in, 2002 yılı itibariyle çalışmakta olduğu reasürans şirketlerinden bazıları şunlardır:
GE Frankona RE
General Cologne Re
John Hancock – IGP

İade Garantisi

Akıllı Adım Bireysel Emeklilik Planında İade

Akıllı Adım Bireysel Emeklilik Planınızdan, sözleşmeniz yürürlüğe girmeden vazgeçmeniz durumunda, o güne kadar yaptığınız bütün ödemeler en geç 7 iş günü içerisinde kesintisiz olarak tarafınıza iade edilir.

Sözleşmeniz yürürlüğe girdikten sonra ilk 30 gün içerisinde emeklilik planınızdan ayrılmanız durumunda ödediğiniz giriş aidatı hiçbir kesinti yapılmadan iade edilir ve ertelenmiş giriş aidatı borcunuz silinir. Ancak Vergi ve Fon Mevzuatı gereği, birikimleriniz, stopaj kesildikten sonra iade edilebilir.

Takasbank:

Takasbank, Türkiye'de menkul kıymetlerin takası, saklaması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir sektör bankasıdır.

Takasbank, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye'nin "Merkezi Saklama Kuruluşu" olarak kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) gerçekleşen tüm menkul kıymet alım/satım işlemlerinin takası da Takasbank tarafından gerçekleştirilmektedir.

Takasbank'ın bir diğer merkezi fonksiyonu ise, "Ulusal Numaralandırma Kuruluşu" olarak, Türkiye'de ihraç edilen menkul kıymetlere uluslararası standartlarda tanımlama numarası olan ISIN (International Securities Identification Number) tahsisi yapmaktır.

Takasbank, bu merkezi fonksiyonlarına ilaveten İMKB üyesi banka ve aracı kurumlara çeşitli bankacılık hizmetleri vermektedir.

Takasbank, aracı kuruluşlara sunduğu Takasbank Para Piyasası, Ödünç Menkul Kıymet Sistemi ve Nakit Kredisi hizmetleri ile sermaye piyasasınının önemli bir kreditörü konumundadır.

Takasbank , kurduğu TETS (Takasbank Elektronik Transfer Sistemi) ile aracı kurumların da TCMB'nin EFT sistemine birer alt üye olarak dahil olmalarını sağlamıştır; bu sayede, sermaye piyasaları ile para piyasaları arasındaki fon akımlarının en hızlı, en güvenilir ve en ucuz şekilde yapılmasını sağlayan köprü olma işlevini başarı ile sürdürmektedir.

Takasbank, Türkiye'nin kaydi sistem merkezi olmasının yanısıra, ulusal ve uluslararası takas-saklama ve bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini gerçekleştiren ve aracı kurumların finansmanını sağlayan, yatırımcıları bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapan ve tabi olduğu mevzuatın geliştirilmesi konusunda gerekli çabayı gösteren bir kuruluştur.

Takasbank, ayrıca konumu itibariyle sahip olduğu menkul kıymet bilgi bankasındaki pek çok veriyi işleyerek; piyasa katılımcılarının, düzenleyici kurumların ve yayın kuruluşlarının kullanımına sunan bir kurum olma özelliğine sahiptir.

Takasbank' ın Bireysel Emeklilik Sistemindeki Fonksiyonları:

Fon varlıklarının saklanması,
Fon adına yapılan varlık alım ve satım işlemlerinin takasının yapılabilmesi için gerekli ortamın sağlanması ve kontrolü,
Fon paylarının katılımcı bazında tutulması ve katılımcılara fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek katkı payı tutarı ile bunlara karşılık gelen pay sayılarını fon bazında izleme imkanı sağlanması,
Fon portföyünün Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yönetilmesinin kontrolü,
Portföy değerinin ve birim pay değerinin bu Yönetmelikte belirlenen değerleme esasları çerçevesinde hesaplandığının kontrolü,
Fondan yapılacak ödeme ve virman işlemlerinin kontrolü,
Fon portföyündeki menkul kıymetler üzerindeki hakların portföy yönetim şirketinin talimatı çerçevesinde kullanılmasına aracılık,
Şirkete ve portföy yönetim şirketine, fon ile ilgili bilgileri izleme imkanının ve gerekli raporların elektronik ortamda sağlanması,
Kurulca ve Müsteşarlıkça istenecek fon işlemleri ve varlıkları ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda sağlanması. www.takasbank.com.tr

Emeklilik Gözetim Sistemi

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yer alan şirketlerin Hazine Müsteşarlığı tarafından elektronik ortamda günlük gözetim ve denetimine esas bilgilerin oluşturulması ile bireysel emeklilik aracıları sınavı gibi konularda görevlendirilecek ve merkezi İstanbul'da olan Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (EGM) , bireysel emeklilik alanında faaliyet gösterme izni alan 11 şirket (Ak Emeklilik A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Ankara Emeklilik A.Ş., Başak Emeklilik A.Ş., Commercial Union Hayat ve Emeklilik A.Ş., Doğan Emeklilik A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., Oyak Emeklilik A.Ş., Vakıf Emeklilik A.Ş., Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) ortaklığında 2.475.225.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermaye ile 10 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuştur.

Emeklilik şirketlerinin ortaklığı ile kurulan bir anlamda öz denetleyici bir kuruluş niteliğinde olan EGM esas olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilecektir:

Emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin günlük olarak elektronik ortamda gözetimi ve kamu otoritelerine raporlanması,
Emeklilik şirketlerinin işlemleri sonucunda oluşan bilgilerin konsolidasyonu,
Katılımcılara ait bilgilerin gizliliğinin korunarak saklanması,
Kamuoyunun ve katılımcıların bilgilendirilmesi,
İstatistik üretilmesi,
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin analitik olarak sorgulanması,
Bireysel Emeklilik Aracıları sınavının yapılması ve bireysel emeklilik aracıları sicilinin takibi,
Emeklilik şirketlerinin ortak tanıtım, eğitim programları, yazılım ve benzeri konulardaki taleplerin karşılanması,
Sistemin güven içinde işleyişi ile olası sorunlara, zamanında gerekli müdahalelerde bulunulmasına olanak sağlayacak veri oluşturulması

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyetlerin güven içerisinde devamını sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini azami düzeyde korumak, sorunların ivedi olarak belirlenmesine ve müdahalede bulunulmasına olanak sağlamak, gerekli verilerin bilgilerin oluşturulması ve saklanması faaliyetlerinde bulunmak ile görevli EGM; Bireysel Emeklilik Sistemi'nin başarılı bir şekilde işlemesi ve kamunun gözetim ve denetim sorumluluğunu etkin bir sekilde yerine getirmesi açısından büyük önem arzetmektedir. www.egm.org.tr

Araba

Konut

İş Yeri

Sağlık

Mühendislik

Havacılık

Seyahat

DASK

Sorumluluk

Emeklilik

Nakliyat ve Tekne

Diğer

Bize Ulaşın

> Bize Sorun

0 212 393 0 111

> Whatsapp

> Sigortaküpü.com