IMM Katılım Payı

Aracınızla trafikte 3.kişilere maddi ve fiziksel olarak zarar verebilirsiniz. Yol açtığınız bu zararlar öncelikle Zorunlu Trafik Sigortanız tarafından karşılanır. Ancak zorunlu trafik sigortanızın limitlerinin yeterli olmadığı durumlarda, kasko poliçeniz içerisinde yer alan “İhtiyari Mali Mesuliyet (İ.M.M.)  teminatı ortaya çıkan zararları karşılar.
İhtiyari mali mesuliyet teminat limitlerini yüksek tutmanız, kasko poliçe priminde belli bir artış yaratır, ancak kasko poliçenizi Dinkal Sigorta aracılığı ile yaptırın, maksimum teminata minimum prim ödeyerek sahip olun.